Bilder från våra sennenträffar


Atlas, tyckte att om man satt fint vid bänken som tvåbeningar så borde
man få lite mat!Husse och Hrizla håller koll på grillenHrizlaMajaMaja igenSally och Tiana.Spiro, en av de nya fyrbeningarna på träffarna =)TianaUtsikten vid grillplatsen