MH, Dale Gudbrand's Hrizla


<

1
2
3
4
5
1a.    KONTAKT
          Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt genom att dra sig undan
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b.    KONTAKT
          Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c.    KONTAKT
          Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.    LEK 1
          Leklust
Leker inte
leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker
Startar snabbt, leker aktivt
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.    LEK 1
          Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.    LEK 1
          Gripande och dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a.    FÖRFÖLJANDE
         
Startar inte
Startar, men avbryter
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.    GRIPANDE
         
Nonchalerar Föremålet.
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4.    AKTIVITET
         
Är ouppmärksam, ointressered, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.
5a.    AVST.LEK
          Intresse
Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
5b.    AVST.LEK.
          Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c.    AVST.LEK.
          Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Går fram till figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.    AVST.LEK.
          Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e.    AVST.LEK.
          Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a.    ÖVERASKN.
          Rädsla
Stannar inte upp eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b.    ÖVERASKN.
          Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under en längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.    ÖVERASKN.
          Nyfikenhet.
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står brevid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d.    ÖVERASKN.
          Kvarsteående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge el. tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.    ÖVERASKN.
          Kvarstående intresse.
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a.    LJUDKÄNSL.
          Rädsla.
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b.    LJUDKÄNSL.
          Nyfikenhet.
Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står brevid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.    LJUDKÄNSL.
          Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.    LJUDKÄNSL.
          Kvarstående intresse.
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a.    SPÖKEN
          Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.    SPÖKEN.
          Kontroll.
Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.    SPÖKEN.
          Rädsla.
Uppehåller sig framför eller brevid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d.    SPÖKEN.
          Nyfikenhet.
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står brevid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Går fram till fig. utan hjälp.
8e.    SPÖKEN.
          Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. kan ex. hoppa och gnälla.
9a.    LEK 2.
          Leklust.
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.    LEK 2.
          Gripande.
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10.    SKOTT.
         
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott